Nowy Prowincjał Prowincji polskiej

Odsłony: 100

17 stycznia 2017 roku, przełożony generalny ojciec Louis Lougen, działając za zgodą Rady zebranej na sesji plenarnej w Rzymie, mianował O. Pawła Zająca na stanowisko Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwsze trzy lata.

Ojciec Paweł urodził się 8 grudnia 1975 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do oblackiego nowicjatu na Świętym Krzyżu, gdzie po roku złożył pierwsze śluby czasowe. Od 1995 roku był seminarzystą w seminarium Misjonarzy Oblatów w Obrze.

Po dwóch latach został wysłany do międzynarodowego scholastykatu w Rzymie i kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ukończeniu studiów teologicznych odbył dwuletni staż misyjny wśród Eskimosów w Kanadzie. Tam, w północnej Kanadzie, w Gjoa Haven, 8 grudnia 2001 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2002-2006 studiował historię Kościoła na Katolickim Uniwersytecie wLublinie, gdzie w 2004 roku, na podstawie publikacji « Misje katolickie wśród Eskimosów kanadyjskiej Arktyki, 1912 -1942 » uzyskał stopień licencjata w dziedzinie historii kościoła.

W roku 2006 r., również na KUL-u obronił pracę doktorską pt. Katoliccy misjonarze i ludność rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX wieku. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymał w roku 2014 r., w Instytucie Historii UAM-u w Poznaniu na podstawie publikacji pt. Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus LIV. Ioannes Archetti (1776-1784). Od roku 2006 jest wychowawcą i wykładowcą w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze oraz adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM-u, w Poznaniu.

W obrzańskim seminarium pełni także funkcję dyrektora ds. studiów. Od roku 2014 roku jest także radnym prowincjalnym w polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Ponadto od 2007 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, a od 2013 r. – członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Począwszy od 2003 roku bierze udział w licznych konferencjach naukowych i wykładach gościnnych. Opublikował kilka książek i wiele artykułów naukowych.

Zgodnie z Konstytucjami i Regułami Misjonarzy Oblatów nowy prowincjał złożył uroczyste wyznanie wiary. Został mianowany także nowy zarząd prowincji, w którego skład wchodzi sześciu zakonników ojciec Józef Wcisło; ojciec Jerzy Ditrich; ojciec Marian Puchała; ojciec Tomasz Maniura; brat Rafał Dąbkowski i ojciec Łukasz Krauze.

O. Paweł Latusek
Sekretarz prowincjalny