Konferencja Regionu Afryki-Madagaskar

Odsłony: 75

Spotkanie Regionu Afryki i Madagaskaru odbyło się w Antananarivo na Madagaskarze od 05 do 11 marca. Chciałbym przypomnieć, że oblaci rozpoczęli misję w Afryce już za czasów naszego świętego Założyciela. Tak więc w tym regionie pracujemy obecnie w 17 krajach afrykańskich: na wyspie Madagaskar, Réunion, w Senegalu, Gwinea Bissau, RPA, Lesotho, Namibii, Botswanie, Kenii, Angoli, Kongo, Kamerunie, Czadzie, Nigerii, Zambii i Saharze Zachodniej i w Zimbabwe. Wszystkie misje w Afryce są podzielone na 16 jednostek oblackich: w tym 7 prowincji, 3 delegatury i 6 misji.

Spotkanie z arcybiskupem Tamatave w Soavimbahoaka

Każda jednostka wysłała swojego przedstawiciela, który jest odpowiedzialny za swoją jednostkę. W zebraniu wzięli także udział: przedstawiciel braci z ramienia Komitetu Generalnego Braci i przedstawiciel laikatu związanego z AMR.

Większość uczestników przybyło 5 marca. Na delegatura na Madagaskarze nie posiada tak wielkiego domu, aby wszystkich przyjąć u nas, dlatego spotkanie to odbyło się w Domu Rekolekcyjnych ojców Karmelitów w Itaosy. Sesja rozpoczęła się w dniu 6 marca rano słowami powitalnymi ojca Mariuszu - wszystkich serdecznie przywitał i przedstawił po krótce w swojej diaporamie Madagaskar, osobliwość ludzi, zasoby i piękno wyspy, a zwłaszcza pracę Oblatów na Madagaskarze. Następnie sesję otworzył oficjalnie ojciec Edward DAGAVOUNANSOU, prezes AMR, który także serdecznie przywitał wszystkich uczestników. W tej sesji wziął też udział Radny Generalny na Afrykę ojciec Guillaume MUTHUNDA. W swoim wystąpieniu przedstawił znaczące momenty w życiu Zgromadzenia i Regionu: Spotkanie Międzykapitulne w Obrze (Polsce) w 2019 roku, wspólną sesję dla regionu i decyzje podjęte na sesji plenarnej Rady Generalnej.

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy robocze, odpowiednio do tematów ostatniej Kapituły Generalnej. Każda grupa starała się ustalić strategiczny plan działań misji oblackich w regionie. Było to integralne podejście do aktów Kapituły Generalnej, aby je realizować w latach pokapitulnych 2017 - 2022. Ta praca w grupach przyniosła rozwiązania dla wszystkich misji: założenie komitetów regionalnych dla poszczególnych misji, promocja współpracowników świeckich, promowanie powołań braci, tworzenia sanktuariów, duszpasterstwo imigrantów, uchodźców i osób wysiedlonych, a zwłaszcza nasza misja wobec postępu islamu. Niezbędna jest też współpraca z młodymi ludźmi. Konferencja przyjęła uchwałę, że każda jednostka zamianuje jednego Oblata i jednego młodego człowieka - dobrze uformowanych -  do pracy w duszpasterstwie młodzieżowym, bez ignorowania duszpasterstwa młodzieży w diecezji. Zachęca się do utworzenie komisji na poziomie podregionalnym, które spotkają się przed wspólną sesją Regionu w 2018 roku.

Grupa robocza, która zajmowała się formacją, koncentrowała się na stworzeniu nowych norm generalnych dla formacji Oblatów. Konstytucja 47 wyraźnie określa, że « Formacja zmierza do integralnego rozwoju osoby. Trwa przez całe życie i prowadzi każdego do tego, by zaakceptował siebie takim, jakim jest oraz by stawał się tym, kim być powinien z powołania ». Nasza tożsamość « osoby apostolskiej » w świetle charyzmatu jest oparta na nauce i opanowaniem języków obcych (francuski, angielski, hiszpański), wymiana formatorów i scholastyków, aby faworyzować międzynarodowość i inter-kulturalizm w domu formacyjnym (konsolidacja domów formacyjnych), oraz spotkania realne (fizyczne) i przez Skype między formatorami. Grupa ta skoncentrowała się głownie na formacji ciągłej i kompletnej, zgodnej  z nabytymi doświadczeniami i grupami wiekowymi dla dobra przyszłości oblackiej jednostki. Zaleca się, aby każda jednostka utworzyła scentralizowany fundusz dla roku sabatycznego,  zapewniła szkolenie dla superiorów i liderów, którzy będą animować wspólnoty.

Ostatnia grupa pracowała w aspekcie finansowym, przyjmując propozycje w sprawie działalności Komisji Finansowej Regionu i utworzenie wspólnego funduszu wspierania formacji i nowych misji w regionie. Kapitał początkowy tego funduszu będzie pochodzić z wkładów wszystkich jednostek Regionu.

Te różne uchwały zostały podjęte w celu poprawy życia jednostki regionu jako całości. « Solidarność i jedność w regionie, aby nie zaginąć » są to dwie obserwacje do zapamiętania, które zostały wymienione w wystąpieniu Prezesa AMR otwierającym Kongres i powinny rozbrzmiewać w naszych uszach i pobudzać nas do promowania jedności i do przeżycia.

Spotkanie z arcybiskupem Tananarivo w Itaosy

Afryka nadal pozostaje kontynentem nadziei i przetrwania. Bądźmy dumni z tych zachęt i szacunku innych, bądźmy odpowiedzialni i godni zaufania w naszych zaangażowaniach !

Sesja została zakończona w czwartek 9 marca wieczorem. Po kolacji wieczorne spotkanie wspólnoty i braterskiego dzielenia się - « Gaudium». Niektórzy współbracia naszej delegatury służyli gościom jako przewodnicy, ukazując bogactwo i piękno Madagaskaru: pałac królewski, zoo i dzieło ojca Pedro wśród biednych.

Nasi goście byli bardzo zadowoleni z ich wizyty na Madagaskarze. Byli wdzięczni za pomoc i usługi, które czyniła delegatura od ich przybycia, do dnia wyjazdu. Daliśmy dobre świadectwo, więc wypłyńmy na fale oblackiego życia. Wyrażamy też wdzięczność wszystkim współbraciom delegatury, którzy poprzez pracę i modlitwę wspierali sesję, zwłaszcza tych, którzy oferowali specjalne usługi, takie jak sekretarskie, tłumaczy, animatorów, fotografów i kierowców, etc., zwłaszcza przełożonego i ekonoma delegatury. Zaprezentowaliśmy się dobrze Regionowi Afryki i Madagaskaru.

O. Rakotomalala Rossina
Mistrz nowicjatu