Spotkanie Superiorów i Ekonomów

Odsłony: 275

Spotkanie przełożonych i ekonomów Delegatury OMI z Madagaskaru odbyło się w Antananarivo w dniach 17-20 października 2017 roku. Wiele tematów omówiono zgodnie z porządkiem obrad, który został już wcześniej ustalony.11 Superiorzy

1. Medytacja na temat Powołań oblackich przeprowadzona przez Ojca Henryka Marciniaka

Medytacja na temat Powołań oblackich przeprowadzona przez Ojca Henryka Marciniaka opartej na tekstach mówiących o powołaniu oblackim wpatrując się w wytyczne Eugeniusza de Mazenod – wsparte piękną diaporamą.

«Potrzebujemy oblackiego powołania z powodu naszej miłości do Kościoła» - powiedział ojciec Henryk. Życie miłością do Kościoła, które praktykował nasz Założyciel Eugeniusz de Mazenod musi znajdować się w sercu naszego Zgromadzenia.

2. Dzielenie się wiadomościami z każdej naszej placówki

Każdy z obecnych zabierał głos dzieląc się ostatnimi i najważniejszymi wydarzeniami w Misji. Najczęściej wiadomości dotyczyły minionych sesji pastoralnych i ogólnym wzroście liczby uczestników. Bardzo wielu współbraci podkreślało brak bezpieczeństwa na Madagaskarze co bardzo utrudnia prace misjonarza. Nie zapomniano też powiedzieć o wielu remontach i budowach jakie maja miejsce w Delegaturze.

3. Medytacja nad Życiem Konsekrowanym: Ojciec Marian PUCHAŁA

Ojciec Marian Puchała jest wikariuszem prowincjalnym w Polsce i jednocześnie odpowiedzialny za misje «Ad Gentes».

Kiedy przemawiał, zachęcał nas do życia w radości. « Życie konsekrowane zawsze daje radość » powtórzył za Papieżem Franciszkiem Ojciec Marian.

Ojciec Marian Puchala podziękował także Delegaturze na Madagaskarze za owocną pracę misyjną, za udzielanie sakramentów, za modlitwę i za Msze Święte. Prosił nas, aby kontynuować to uświęcanie. Polska Prowincja do której należy nasza Delegatura wkrótce będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Zakończenie Uroczystości z tym związanych odbędzie się w tym roku w katedrze w Poznaniu.

04 Superiorzy05 Superiorzy06 Superiorzy

01 Superiorzy02 Superiorzy03 Superiorzy

4. Przemowa ojca Mariana LISA

Ojciec Marian Lis jest dyrektorem Prokury Misyjnej w Polsce. Po objęciu stanowiska poprosił o kontynuację dobrej współpracy między Madagaskarem a Polską. Podziękował również Delegaturze i jej członkom za przeprowadzone projekty i podkreślił, że Prokura jest zawsze gotowa, by pomóc tym, którzy składają projekty do zrealizowania. Jednak po zrealizowaniu każdego projektu prosi o przesłanie raportów ze zdjęciami i fakturami - jest to bardzo ważne dla naszych dobroczyńców.

08 Superiorzy07 Superiorzy

 

5. Komunikat Ojca MARIUSZA, Superiora Delegatury

Pomimo, że był nieobecny na tym spotkaniu ze względu na problemy zdrowotne, ojciec Mariusz chciał podzielić się z nami przez Skype z Poznania dwoma ważnymi tematami: « łaską wiary i przynależnością do oblackiej rodziny ».

• Opierając się na Ewangelii Jezusa na temat wysyłania Apostołów, powiedział: każdy z nas ma trudności z opuszczeniem naszych środowisk pracy, ale pomimo tego przybyliście do Antananarivo, i to jest wspaniałe. We wspólnocie, nie mogą być zapomniane trzy stoły: modlitwy, wspólnoty i pracy pastoralnej - są nierozłączne. Kiedy Apostołowie powrócili z misji, byli z Jezusem i dzielili się ich przeżyciami.
• Opierając się na doświadczeniach z naszego życia, przypomniał nam sposoby życia i pracy jako naszą przynależność do rodziny oblackiej. Starajmy się dobrze wykonywać pracę duszpasterską i pamiętajmy o miniaturowym krzyżyku oblackim, który powinniśmy zawsze nosić jako znak naszej przynależności do Zgromadzenia.

 

 

 

Adam6. Wystąpienie ojca Adama

Ojciec Adam rozpoczął przemówienie, przedstawiając listę sporządzonych raportów, projektów do opracowania i projektów w toku. W tym roku zrealizowaliśmy wiele projektów, ale wciąż jest wiele do napisania.

Za zrealizowane projekty dziękujemy Bogu i wszystkim naszym dobroczyńcom. Ojciec Adam wykorzystał okazję, aby przypomnieć każdemu oblatowi, aby sporządził dobry raport z kilkoma zdjęciami i fakturami po każdej realizacji projektu. Następnie mówił o takich sprawach jak:
• Wyjaśnienie dotyczące organizacji ze Słowacji „Adopcja serca”.
• Podróże w nocy
• Informowanie o zmianie numeru telefonu i adresu e-mail
• Piknik w styczniu 2018 roku
• Udział finansowy każdej wspólnoty do kasy wspólnej

 

 

10 Superiorzy

Spotkanie zakończyliśmy pytaniami i sugestiami uczestników.

O. Christophe Andriamihajay, omi