Misjonarz z Delegatury malgaskiej w Rzymie

Odsłony: 917

Rome 01Na prośbę Ojca Generała, Delegacja OMI na Madagaskarze wysłała księdza Rakotondravelo Alphonse'a do pracy w Rzymie. Pisał o swojej nowej pracy:

„Na prośbę Ojca Generała, od 1 listopada 2016 roku zostałem oficjalnie mianowany przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów (Propaganda Fide) dyrektorem Papieskiej Biblioteki Uniwersytetu Urbanianum.  

Historia tego wielkiego Uniwersytetu Watykańskiego sięga do powstania Kongregacji Propagandy Fide, którą chciał i założył Papież Grzegorz XV w 1622 roku. Pomysł założenia centrum szkoleniowego dla misjonarzy Ad Gentes narodził się już w 1609 roku. W ten sposób powstała szkoła pontyfikalna w 1624 roku; została założona w celu głoszenia Ewangelii w nowych kontekstach geograficznych i kulturowych. Papież Urban VIII erygował kanonicznie tę instytucję 1 sierpnia 1627 roku. Stąd też na jego cześć obecna nazwa.

1 października 1962 roku papież Jan XXIII podniósł ją do rangi uniwersytetu o nazwie «Pontificia Università Urbaniana» (PUU) lub Papieski Uniwersytet Urbanianum. Od momentu powstania specjalizuje się w misjologii, a dziś ma 5 głównych wydziałów: filozofię, teologię, prawo kanoniczne, misjologię i Wyższy Instytut Katechezy i Duchowości Misyjnej (ISCSM). Uczy również języków obcych.

Obecnie istnieje około 1200 studentów (kapłanów, seminarzystów, zakonników i ludzi świeckich) z pięciu kontynentów. Niektórzy włoscy oblaci nauczali przez kilka lat na tym uniwersytecie. Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów jest z urzędu Wielkim Kanclerzem.

Obecny budynek biblioteki PUU został zainaugurowany 1 października 1979 roku; jest to duża biblioteka, która połączyła dwie biblioteki : Bibliotekę Uniwersytecką szkoły pontyfikalnej (założoną w 1627 r.) i « Pontificia Biblioteca Missionaria » z Propaganda Fide (1926). Ta biblioteka jest dziś bogata w 350 000 książek, 1350 starożytnych książek, 4 660 czasopism i 6 specjalnych źródeł (14 000 książek).

Pellicule5 FisW 1925 roku Papież Pius XI już chciał publikacji misyjnych, stąd narodziny Biblioteca Missionum. Była to bibliografia naukowa misji lub misyjny zbiór bibliograficzny Kościoła katolickiego. Koncepcją i publikacją Biblioteca Missionum zajęli się Oblaci Maryi Niepokalanej w osobie ojca Roberta STREIT, omi (1875-1930), a następnie ojca Johannes DINDINGER, omi (1881-1958). Na tej podstawie dyrektorzy i bibliotekarze «Pontificia Biblioteca Missionaria» rozpoczęli roczną publikację «Bibliographia Missionaria», której pierwszy tom ukazał się w 1933 roku. 

Jest to tom międzynarodowy i międzyrytualny misyjnego świata i misjologii. Uniwersytet publikuje około 3500 publikacji rocznie. Ale prawdziwy fundament « Bibliographia Missionaria » trafia do ojca Johannes ROMMERSKIRCHEN, omi (1899-1978), asystenta ówczesnej «Pontificia Biblioteca Missionaria».

Od 1972 roku kierownictwo Papieskiej Biblioteki Uniwersyteckiej (PUU) zostało całkowicie powierzone Oblatom Maryi Niepokalanej. Trzema dyrektorami, którzy pracowali w tej placówce to : O. Willi HENKEL, omi (1972-1999) ; O. Marek A. ROSTKOWSKI, omi (1999 - 31 października 2016) et O. Alphonse RAKOTONDRAVELO, omi (1 listopada 2016-).

Dyrektor biblioteki jest urzędnikiem watykańskim, który ma pod swoim kierownictwem ośmiu pracowników - specjalistów i absolwentów tej dziedziny:

  • zapewnia przede wszystkim łączność między Uniwersytetem, profesorami i studentami; personel - jego pierwsi współpracownicy, mają swoją własną rolę, którą stara się koordynować;
  • nadzoruje swoich pracowników. Każdy z nich pracuje w swoim biurze (na ogół jest to praca komputerowa) i zmieniają się w służbie w czytelni… ;
  • przechowuje i odnawia patrimonie (książki) Uniwersytetu. Jest odpowiedzialny również za finanse biblioteki: zakup od 2 do 3 tysięcy nowych książek rocznie, utrzymanie budynków, opieka nad książkami zgodnie z normami; z jednej strony zapewnia relacje uniwersytetu z innymi bibliotekami zgrupowanymi w URBE « Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche » jest to sieć skupiająca biblioteki z Papieskich Uniwersytetów, wydziałów, akademii i Instytutów miasta Rzymu, łącznie 18), a drugiej strony utrzymuje również więź z innymi uniwersytetami, instytutami w innych krajach… ;
  • zajmuje się również biblioteką Mater Ecclesia w «Castel Gandolfo», aneksie Uniwersytetu. Jest to szkoła z internatem dla kobiet, ośrodek formacji i studiów katechetycznych ... Jest tam około trzydziestu sióstr, pochodzących z różnych krajów świata i różnych lokalnych zgromadzeń; niektórzy z nich biorą udział w kursach w Urbanianum w celu uzyskania licencji lub doktoratu…

Nasze Zgromadzenie prosiło mnie, bym wziął na siebie tę odpowiedzialność Dyrektora Biblioteki. Jest to odpowiedzialność powierzona nam Oblatom już od dziesiątków lat. W Watykanie pracuje czterech Oblatów, w tym trzech w Popaganda Fide i jeden w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Rome 06

 

Przyjechałem tutaj, gdy był w toku kapitalny remont dużej czytelni. Biblioteka jest zamknięta od ponad roku i dlatego jesteśmy zobowiązani do wykonywania pracy w tymczasowych biurach. Podjęto również nową decyzję, aby publikacja Bibliographia Missionaria trafiła do sieci (na stronie internetowej), więc publikacja książek zdecydowanie się zakończyła…

Chociaż może nigdy nie będzie czytał tego artykułu, to pomimo tego, składam szczerą wdzięczność byłemu rektorowi uniwersytetu, O. Alberto TREVISIOL, Dziękuję także personelowi biblioteki…

To tutaj, teraz, na poważnie zdaję sobie sprawę z wartości i znaczenia  dwóch nierozłącznych spuścizn: biblioteki i książek.
To kolejna misja ...»