Misja w Volobe

Odsłony: 355

Volobe 6

W diecezji Tamatave oblaci Maryi Niepokalanej kontynuują dzieło ewangelizacji ubogich w wielu wymiarach, zgodnie z duchem założyciela. Tutaj chciałbym podzielić się z Wami tym, co robimy jako misjonarze w okręgu Volobe.

W rzeczywistości wszystkie nasze kościoły są w buszu. Obecnie jesteśmy dwoma misjonarzami pracującymi w tym miejscu.

Przede wszystkim chcemy przedstawić naszą pracę i trudności duszpasterskie, jakie napotykamy w buszu.

Sam Chrystus posłał nas, abyśmy ewangelizowali lud Boży na całym świecie. Poprzez odpowiedź na to wezwanie widzimy, że nasi chrześcijanie żyją w nędzy po przejściu dwóch tropikalnych cyklonów, które prawie wszystko spustoszyły w regionie Tamatave.

Obecnie jesteśmy w trakcie przechodzenia przez czas bardzo ubogi, gdzie trudno jest znaleźć coś do jedzenia; a oprócz tego złodzieje przychodzą w dzień i w nocy, aby bez wahania kraść dobytek ludzi z bronią w ręku.

Volobe 5

Inną sytuacją, która wzburza ludzi, są firmy, które przychodzą, aby wydobywać zasoby ziemi w naszym regionie. Trudno jest nam zrozumieć, że wszyscy ci biedni ludzie w buszu nie zarabiają ani nic nie zyskują z tych kopalń. Może tylko patrzeć na to, co rząd robi dla dobra narodu malgaskiego. Właśnie dlatego nasze warunki drogowe są obecnie bardzo złe z powodu dużych pojazdów, które są zawsze na miejscu w czasie pory deszczowej.

Ponadto, mówiąc o rolnictwie i hodowli, zauważamy, że ludzie w buszu przechodzą trudne czasy z powodu zmian klimatycznych, chorób tropikalnych, złodziei i innych problemów. Jednak pomimo tych ciężkich sytuacji, nasi chrześcijanie żyją wiarą chrześcijańską i nadal rozprzestrzenia się łaska Boga, która podtrzymuje nas w naszej pracy.

W tym roku udzielaliśmy wielu sakramentów takich jak chrzest, pierwsza komunia, spowiedź, namaszczenie chorych i małżeństwo. Zauważyliśmy, że liczba chrześcijan przyjmujących sakramenty wzrasta, ale niestety nie są jeszcze oni zaangażowani w różne działania w Kościele. Aby rozwiązać różne problemy, które możemy napotkać w duszpasterstwie, staramy się organizować sesje dla dzieci lub dla ministrantów, pracować z młodzieżą podczas lokalnych edycji ŚDM, nauczać katechizmu w trakcie obchodów buszu; coroczna formacja dla katechetów i inspektorów, dzięki czemu możemy pozyskać nowych współpracowników, którzy nam pomagają w ewangelizacji tego regionu.

W tym roku mieliśmy ogromną radość z rozpoczęcia budowy naszego nowego domu misyjnego i kościoła w Volobe. Mamy nadzieję, że gdy budowa się zakończy, będziemy mogli być bliżej naszych chrześcijan. Chcielibyśmy więc serdecznie podziękować wszystkim dobroczyńcom misji za pomoc w budowaniu naszego nowego kościoła w Volobe.

Volobe 2  Volobe 1  Volobe 3

Niech Wam Bóg błogosławi.

P. Ratolojanahary Georges Elysée, OMI
Missionnaire dans le district de Volobe