Sesja przełożonych i ekonomów

Odsłony: 506

Spotkanie lokalnych przełożonych i ekonomów delegatury odbyło się w Tananarive w dniach 23–26 października 2018 r. Sesja ta ma duże znaczenie dla naszej delegatury. Omówiono wiele tematów. Co najważniejsze, to to, że mogliśmy się wspólnie spotkać.

Sup Econ Tana 02  Sup Econ Tana 01  Sup Econ Tana 03

Każdy przewodniczący Mszy Świętej został poproszony o podzielenie się Ewangelią, którą nazywam „doktryną właściwą dla oblatów ».

MariuszO. Marius Kasperski : Nasza praca staje się coraz trudniejsza, ponieważ ludzie są bardzo zmęczeni kryzysem politycznym i gospodarczym, który się nie kończy, kłamstwami i niespełnionymi obietnicami. Wyroki bez sądu mówią nam wyraźnie, że ludzie nie ufają już żadnej władzy.
Jeśli nie ma w nas wewnętrznego ognia, jeśli nie palimy się jak pochodnia, nie możemy zapalić innych.

O. Marco Ratelolahy : Pójście za Jezusem, bycie oblatem, to służenie Chrystusowi i Kościołowi i naśladowania Mistrza, ponieważ sam Chrystus nadal służy Kościołowi poprzez swoich wysłanników.

O. Grzegorz Janiak : Chrystus powołał Apostołów, tak i my jesteśmy powołani wokół tego ołtarza podczas tej Najświętszej Eucharystii, abyśmy wspólnie, dziękując Bogu za nasze powołanie świętej oblacji, dziękowali Panu, ponieważ On nigdy nie przestanie chronić nas każdego dnia, w tym celu zostaliśmy Apostołami Jezusa.

O. Rostand Rasolonjatovo : My, oblaci, musimy szukać woli Bożej poprzez pokorę, pokój i miłość, koncentrując się na Eucharystii, zgodnie z doktryną św. Pawła w pierwszym czytaniu. W ten sposób zostaliśmy prawdziwymi oblatami.

W 2018 r. mieliśmy wiele okazji do spotkania. Przede wszystkim pragnienie powitania wszystkich współbraci, którzy otrzymali nową funkcję, a następnie w jedności ze wszystkimi oblatami całego świata aby odpowiedzieć na wezwanie Ojca Generała i dziękować Panu za to piękne dziedzictwo.

Sup Econ Tana 06  Sup Econ Tana 05  Sup Econ Tana 04

Poranek pierwszego dnia został wypełniony konferencją, po której nastąpiły refleksje nad treścią listu Ojca Generała i historii naszych Reguł przedstawioną przez ojca Henryka Marciniaka. Dzień zakończyliśmy adoracją, odnowieniem ślubów i ucałowaniem relikwii św. Eugeniusza de Mazenoda.

Sup Econ Tana 07  Sup Econ Tana 08  Sup Econ Tana 09

Sup Econ Tana 10  Sup Econ Tana 11  Sup Econ Tana 12

Następnie każda wspólnota dzieliła się wiadomościami ze swojej misji.

Ekonom naszej delegatury, ojciec Adam Szul, przedstawił w sposób ogólny dochody i rozchody delegatury w minionym roku. Omówiono wiele projektów – robi się dużo więcej niż w zeszłym roku. Nalegał, aby po zakończeniu projektu przygotowywać dobre raporty ze zdjęciami dobrej jakości i prawidłowo opisanymi rachunkami. „Projekty są bardzo istotne na poziomie naszej delegatury, więc wykonujmy je dobrze”.

Nasza delegatura korzysta z wielu pojazdów i motocykli, co wymaga też wielu napraw, więc wszyscy są proszeni o dobre utrzymanie naszych dóbr. Nasz mechanik, pan Patryk, zwraca uwagę, że większość naszych pojazdów ma prawie taki sam problem na poziomie sprzęgła. Trzeba sprawdzać jakość paliwa. Dbanie o nasze dobra jest częścią naszego ślubu ubóstwa.

Ojciec Anselme – odpowiedzialny za Stowarzyszenia AMMI na Madagaskarze, przedstawił przebieg pierwszego spotkanie tego Stowarzyszenia w Antananarivo. Każda misja jest odpowiedzialna za ten ruch i musi go założyć, jeśli jeszcze nie ma w danej misji.

Na koniec spotkania przedstawiono kilka informacji na tematy:
• Nasze „Echo”
• CNaPS – Narodowy Fundusz Pomocy Społecznej
• Dodatek rodzinny
• Adopcja dzieci
• Formacja młodych ludzi

Sup Econ Tana 13

O. Christophe