My, Oblaci

Oblaci Maryi Niepokalanej (łac: Congregatio Missionariorum Oblatorum B. M. V. Immaculatae) fsą Zgromadzeniem misyjnym na prawach papieskich, dedykowane głównie do misji. Zostaliśmy założeni 200 lat temu, w Aix-en-Provence 25 stycznia 1816 roku przez św. Eugeniusza (1782-1861), francuskiego kapłana z diecezji Marsylii. Instytut został uznany przez papieża Leona XII 17 lutego 1826 roku.

Lire la suite...

 

Administracja Delegatury

Superior
O.Alphons Philiberta RAKOTONDRAVELO, superior Delegatury napisał namt: « Z wielką radością...
1wszy Radny
Ojciec Jean Rossina RAKOTOMALALA- Superior scholastykatu w Fianarantsoa
2-gi Radny i ekonom
Ojciec Grzegorz JANIAK - superior domu w Antananarivo i ekonom Delegatury
3-ci Radny
Ojciec Wenceslas IMBIRA - superior i ekonom wspólnoty, proboszcz parafii pw. Matki Bożej z Lourdes w Toamasinie
4-ty Radny
Ojciec Krzysztof Koślik - ekonom wspólnoty OMIFILM

Najnowsze wiadomości

List Superiora Delegatury

W tym roku czekają nas na Madagaskarze wybory prezydenckie...

Dzieci z poznańskiego Strzeszyna

Po raz pierwszy przeżywałem je razem z wiernymi w Ambalataratasy...

Nowy prowincjał w Polsce

10 stycznia 2023 roku przełożony generalny, o.Luis Alonso OMI, mianował ...

Pielgrzymi nadziei na rekolekcjach

W styczniu 2023 r. odbyła się pierwsza tura dorocznych rekolekcji oblackich...

Sezon cyklonów - Madagascar

19 stycznia 2023 roku o godzinie 9:52 silny cyklon tropikalny Cheneso...

Cyklon Cheneso w Morondawie

Liczne szkody spowodował cyklon, który w styczniu 2023 r. ...

Rekolekcje – czas głębokiej pracy

W lutym odbyła się druga tura corocznych rekolekcji oblackich...

Polacy u Polaka

21 lutego 2023 roku wieczorem w Nuncjaturze Apostolskiej w Antananarywie...

Dni Interdyscyplinarne - Fianarantsoa

W stycznia, zacząłem prowadzić zajęcia z komunikacji...

Dziewica ubogich z Banneux

Dziewica Maryja ukazała się Mariette Béco, młodej, 11-letniej dziewczynce ...

Nie żyje o. Robert Koniczek

Robert Koniczek urodził się 20 lutego 1961 roku w Gliwicach...