Novicjat – Ambinanindrano

Odsłony: 3936

Ojciec Marcello Zago, Przełożony Generalny Zgromadzenia OMI, widząc piękno i spokój Ambinanindrano podczas jego wizyty na Madagaskarze w 1988 roku, dał pomysł wybudowania tutaj domu formacyjnego - nowicjatu.

Pomysł został przyjęty i we wrześniu 1989 roku, rozpoczęto pierwszy nowicjat pod kierownictwem O. Jana WADOŁOWSKIEGO. Scholastykat Jean Didier ZANADRAFARA, który właśnie zakończył cykl filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Antsiranana i Augustyn ZAFIMANANTSOA aspirant na brata należeli do pierwszego kursu nowicjackiego na Madagaskarze.

 

 

9 września 1990 roku, pierwsz promocja zakończyła swój nowicjat złożeniem pierwszych, czasowych ślubów zakonnych w obecności O. Franciszka CHRÓSZCZA (superiora delegatury na Madagaskarze).

Dziś (styczeń 2017), O. Jean Rossina RAKOTOMALALA jest mistrzem nowicjuszy i O. Randrianasolo Etienne - jest socjuszem. Mamy czterech nowicjuszy w Ambinanindrano.

Dom Novic 04Dom Novic 03

Dom Novic 05