Misja katolicka w MASOMELOKA

Odsłony: 4109

Misje Masomeloka

 

 

 

W 1957 roku przybyli tutaj misjonarze Montforteni i zbudowali dom dla ojców i kościół pod patronatem św. Piotra. W tym czasie diecezja Tamatave była bardzo obszerna terytorialnie. Masomeloka była częścią regionu Nosy Varika i Mahanoro w diecezji Tamatave, gdyż diecezja Mananjary powstała dopiero w 1968 roku, dlatego też Masomeloka znalazła się w południowej części diecezji Tamatave.

Masomeloka to piękna miejscowość leżąca 47 km na południe od Mahanoro, pomiędzy Oceanem Indyjskim i Kanałem Pangalana.

 

 

Misje Masomeloka 21Misje Masomeloka 20Misje Masomeloka 19

Misjonarze Montforteni opuścili Masomeloka w 1974 roku. W 1986 roku, kiedy oblaci pracowli już w Mahanoro, objęli także Masomeloka. To ojciec Jan SADOWSKI został wyznaczony do opiekowania się tą misją na rok czasu. Został następnie zastąpiony przez ojca Jan WADOLOWSKI. W tym czasie, musieli dojeżdżać do misji w Masomeloka łódką, gdyż drogi były trudno przejezdne.

Misje Masomeloka 17Misje Masomeloka 18Misje Masomeloka 15

Misjonarzem, który na dłużej związał sie z Masomeloka był o. Stanislaw OLLER który pracował tam od 1990 aż do 2002 roku. Kiedy w 1999 dołączył do niego o. P. Waldemar ŻUKOWSKI powstała pierwsza oblacka wspólnota mieszkająca na stałe w Masomeloka. Dzięki ich zaangażowaniu praca apostolska mocno się rozwinęła. Powstały pierwsze grupy FET, FTMTK, MDMK. Dzięki częstym odwiedzinom chrześcijan w buszu powoli wzrastała też liczba nowych kościołów rozsianych na terenie dystryktu.

Dzisiaj jest 50 wspólnot chrześcijańskich w misji Masomeloka. mamy też takie organizacje katolickiej jak FET, FTMTK, IRAY AINA, MDMK.

« Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim ».

Misje Masomeloka 14Misje Masomeloka 11Misje Masomeloka 13

Ten fragment Ewangelii był bardzo aktualny dla św. Eugeniusza i jego towarzyszy, aby głosić Dobrą Nowinę o Jezusie, aż po krańce świata, a w szczególności, do najbardziej opuszczonych.

Obecnie doświadczenie pierwotnej wspólnoty rozwija się wieloaspektowo - w dziedzinie duchowej, intelektualnej, moralnej i społecznnej. Innymi słowy, wymiar naszego zaangażowania misyjnego głęboko odpowiada na potrzeby ludzi. Aby lepiej zrozumieć tę sytuację, konieczne jest, aby zapytać:

Dlaczego ten lud jest biedny ? 

Jakie są rozwiązania, aby Kościół mógł rozwiązywać te problemy ? 

W jaki sposób można realizować projekty rozwojowe ?

Próbując odpowiedzieć na te pytania, nikt nie myśli o przywiązaniu ludzi do tradycyjnej kultury, która jest jednym z czynników, które utrudniają rozwój w tym regionie, ponieważ tabu i zakazy (Fady) zajmują ważne miejsce w codziennym życiu. Kult przodków - Sambatra (zwyczaj, który podnosi rangę chłopca w społeczeństwie) oraz kultura muzułmańska są wszechobecne tutaj. Wszystko to współistnieje pokojowo z lokalną tradycją, która prowadzi ludzi do czci Sampy (idola) lub totemu.

Misje Masomeloka 26

Kościół jest bardzo precyzyjny co do ewangelizacji - dokument Vaticanum II: „Nauczanie, rządzenie i uświęcanie”. Biorąc to pod uwagę, Oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze w trzecim roku Trienium (trzyletniego przygotowania się do dwusetnej rocznicy Zgromadzenia), które za temat miało „Nowa Misja”, opracowało nowy system ewangelizacji kładąc nacisk na edukację.

Misje Masomeloka 22Misje Masomeloka 23Misje Masomeloka 24

Po otrzymaniu zezwolenia od Administracji Delegatury, kupiliśmy nowy teren tuż obok misji. Pierwszy budynek nowej szkoły był zbudowany dzięki współpracy z rodzicami i chrześcijanami naszej misji. Dzięki temu moglibyśmy rozpocząć rok szkolny 2014-2015 i 2015-2016. Szkołe oddaliśmy pod opiekę bł. Józefa Gerard.

Ta pierwsza budowla nie wystarczy, aby kontynuować wszystkie stopnie nauczania podstawowego. Dlatego też nasza Delegatura wybudowała duży, murowany budynek, który pozwoli na naukę dla większej liczby dzieci.

Misje Masomeloka 25

Otwarcie tej szkoły katolickiej « Bł. Józefa Gerarda » jest bardzo ważne dla Kościoła i dla dobra mieszkańców Masomeloka. Są to otwarte drzwi dla poznania wiary, mądrości i wiedzy, aby lepiej i godniej żyć.


O. RATOVONIRINA François de Sales
Superior Misji