Parafia Św. Jana Pawła II - Morondava - Dzisiaj

Odsłony: 3812

« Oto Ja was posyłam głosić dobrą nowinę ludziom na całym świecie. »

Parafia Morond Dzis05Parafia Morond Dzis03Parafia Morond Dzis04

Parafia Morond Dzis09W niedzielę, 20 października 2013 roku, wielka radość zapanowała w sercach chrześcijan nowej parafii p.w. Błogosławionego Jana Pawła II w Morondava. Wtedy właśnie odbyło się błogosławieństwo nowej kaplicy i przyjęcie relikwii błogosławionego Jana Paweł II. Śpiew na wejście był dostosowany specjalnie, aby oddać charyzmat Jana Pawła II, być papieżem-misjonarzem dla całego świata.

Od września, ojciec Riri - wikariusz i ja, robiliśmy animację w pięciu parafiach w mieście Morondava. W każdej parafii, głosiliśmy kazania o duchowym dziedzictwie Jana Pawła II, a wieczorem wyświetlaliśmy film o jego życiu. W naszej parafialnej uroczystości poprzedziło Triduum. Ostatni dzień Triduum odbyła się spowiedź.

Czterech oblatów przybyło na to święto: ojciec Marek OCHLAK - Superior Delegatury OMI na Madagaskarze, ojciec Adam Szul - ekonom Delegatury, ojciec Henryk Marciniak - Dyrektor OMIFILM i ojciec Stanisław Kazek.

Parafia Morond Dzis23Parafia Morond Dzis22Parafia Morond Dzis19

Parafia Morond Dzis12

 

Kaplica jest zbyt mała na tak wielkie uroczystości, dlatego przygotowaliśmy ołtarz polowy. Weranda kaplicy służyła jako podium ołtarzowe. Mszy Świętej przewodniczył biskup diecezji Morondava, Marie Fabien Raharilamboniaina. Na początku uroczystości, poprosiłem, aby błogosławił nową kaplicę wyjaśniając, dlaczego obraliśmy Jana Pawła II jako patrona nowej parafii. Jan Paweł II uczynił wiele dobrego dla chrześcijan na Madagaskarze podczas jego wizyty w tym kraju, w 1989 roku. Zachęcał chrześcijan do modlitwy i beatyfikował Victoire Rasoamanarivo.

Parafia Morond Dzis06

Następnie przedstawiłem biskupowi i chrześcijanom relikwie błogosławionego Jana Pawła II, które otrzymałem od kardynała Stanisława Dziwisza, arcybiskupa Krakowa. W tym relikwiarzu jest krew Błogosławionego. Całując relikwiarz i odbierając certyfikat kardynała Dziwisza, biskup powitał relikwie w diecezji.

Z tej okazji, w każdy wtorek o godzinie 18:00 odbywać się będą modlitwy przed Relikwiarzem, prowadzone przez młodzież z parafii. Podczas tych modlitw chcemy przekazać chrześcijańskie dziedzictwo płynące ze słynnego zdania Jana Pawła II: "Nie lękajcie się. Otwórzcie Chrystusowi drzwi waszych serc. »

Parafia Morond Dzis13Parafia Morond Dzis18Parafia Morond Dzis17

Liturgia Mszy była animowana przez młodzież z parafii. Ojciec Riry, wikariusz i kompozytor skomponował dwie pieśni na to święto. Według zwyczajów malgaskich, podczas czterech pieśni, młodzież przygotowała tańce liturgiczne.

Parafia Morond Dzis20W dniu 11 maja 2014 roku, w IV Niedzielę Wielkanocną, w nowej parafii Św. Jana Pawła II w Morondava odbyło się wielkie święto, które przypomniało nam postać Jezusa - Dobrego Pasterza. To święto przypomniało nam obraz Boga, który nigdy nas nie zapomina: wysłał swoich apostołów, którzy dbają o swój lud.

Parafia Morond Dzis26Uroczystość kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w naszej parafii została wyznaczona na 11 maja, ze względu na to, że biskupa naszej diecezji uczestniczył w kanonizacji w Rzymie w dniu 27 kwietnia. Początkowo chcieliśmy przygotować tę uroczystość w ramach naszej parafii. Ale biskup diecezji poprosił, aby dodać do naszego programu zamknięcie formacji dla 200 katechetów z buszu, którzy będę prowadzić niedzielne modlitwy, gdy nie ma u nich kapłana z wizytą.

Mszy przewodniczył biskup diecezji Miarinarivo, Monseigneur Jean Claude Randrianarisoa, który jest odpowiedzialny za formację katechetyczną. Nowy diakon Zgromadzenia Saletynów został wyświęcony przez biskupa diecezji Morondava, Marie Fabien Raharilamboniaiana.  

Na początku Mszy odbyła się procesja, podczas której wnieśliśmy dwa duże zdjęcia: świętego Jana Pawła II, niesionego przez młodzież i św. Jana XXIII niesionego przez komitet parafialnej, a ja niosłem relikwie św.Jana Pawła II. Po przeczytaniu krótkiej biografii Jana Pawła II i Jana XXIII i po pieśni, która opowiadała o ich życia, biskup ogłosił, że w oczach Kościoła są już świętymi, godnymi czci i już możemy modlić się za ich przyczyną do Boga.

Parafia Morond Dzis25Parafia Morond Dzis21Parafia Morond Dzis24

Jan Paweł II nie zapomniał Madagaskaru. Odwiedził naszą wyspę w 1989 roku. Myślę, że nasze święto dało dużo radości chrześcijanom z Morondava, naszej parafii i pomogło zapisać się w historii diecezji Morondava.

Święci i dobrzy pasterze: Janie Pawle II i Janie XXII - módlcie się za Madagaskar

O. Mariusz Kasperski OMI