Parafia "Św. Mikołaja" w Champs-Borne

Odsłony: 1717

00 KaziuW 2016 roku, ojciec Kazimierz Kwiatkowski dołączył do oblackiej wspólnoty La Réunion, mianowany proboszczem parafii "Św. Mikołaja" w Champ-Borne, którą wcześniej opiekował się ojciec Élysée. Tak o tej parafii pisał ojciec Kazimierz:

«Parafia Champs-Borne, pod patronatem św. Mikołaja, znajduje się w gminie Saint-André, na wschodnim wybrzeżu wyspy La Reunion. Obejmuje ona 2 miejsca kultu:

  • główny kościół w Champs-Borne
  • i drugi kościół pod wezwaniem „Matki Bożej z Pellevoisin” w Rivière du Mât Les Bas.

W tych dwóch dzielnicach mieszka około 13 000 osób, z czego połowa ma ponad 18 lat. Populacja składa się głównie z Europejczyków, ludzi pochodzenia indyjskiego i afrykańskiego, a także miejscowych Kreoli. Większość jest wyznania katolickiego, ale podobnie jak w innych parafiach diecezji, powszechnie można zauważyć praktyki podwójnej religii: katolickiej i reuniońskiej pochodzenia indyjskiego, zwanej tutaj «malbar». Proszą o sakramenty Kościół, uczestniczą w wielkich uroczystościach, ale tradycyjnie również praktykują hinduizm w rodzinie. Parafia świętuje swojego patrona 6 grudnia. Jest częścią dekanatu Świętego Andrzeja, wraz z pięcioma innymi parafiami na wschodzie i północnym-wschodzie Wyspy. Diecezja La Reunion geograficznie przegrupowała 71 parafii na 10 dekanatów.

01 Champ Borne 01   01 Champ Borne 03   01 Champ Borne 02

Pierwszy kościół w Champs-Borne został otwarty w 1847 roku i został poświęcony pod patronatem św. Mikołaja, ale dopiero w 1852 roku dzielnice Rivière du Mât les Bas i Champ-Borne stały się parafią. Ruiny tego pierwszego kościoła zniszczonego przez huragan Jenny w 1962 roku są nadal widoczne na wybrzeżu przed nowym kościołem.

Kościół pod wezwaniem „Matki Bożej z Pellevoisin” w Rivière du Mât Les Bas.

03 Pellevoisin 01   03 Pellevoisin 01a   03 Pellevoisin 03
03 Pellevoisin 04   03 Pellevoisin 02   03 Pellevoisin 05

Wielu księży, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych pracowało w tej parafii. Widząc wzrost wzrostu liczby praktykujących, w 2009 roku ustanowiono stałego diakona, który zapewnia niezbędną pomoc proboszczowi. Obecnie 200 wiernych modli się w Pellevoisin i 600 wiernych w Champs-Borne. W tych dwóch miejscach jest 550 dzieci, które uczą się katechizmu. Niedzielne Msze św. w zwykłym czasie gromadzą w Pellevoisin średnio 150 osób, od 400 do 550 osób z katechizowanymi dziećmi w soboty w Champ-Borne i 300 osób regularnie uczestniczy w niedzielnej porannej mszy o 6.30 w tym samym miejscu. Należy zauważyć, że podczas niektórych uroczystości, takich jak Wielki Piątek, Wielkanoc, Niedziela Palmowa, liczba uczestników zbliża się do 2000. Ponieważ budynek w Champ-Borne nie mógł pomieścić takiego tłumu, parafianie ustawiali się na dziedzińcu, pod namiotem, w sali parafialnej lub nawet pod drzewami na dziedzińcu. Retransmisja audiowizualna umożliwia im następnie śledzenie uroczystości.

00 Dziewczyna

Wielu świeckich bierze aktywny udział w życiu Parafii. Ludzie świeccy działają we wszystkich dziedzinach: liturgii, akompaniamencie pogrzebowym, przygotowaniach do chrztu i małżeństwa, w codziennych pracach parafii i doradztwie ekonomicznym, oraz w nauczaniu katechezy. Aktualnie mamy 60 świeckich katechetów. Wszyscy ci ludzie wykonują ich prace całkowicie dobrowolnie bez jakiejkolwiek zapłaty. Świeccy znajdują się również w zespole solidarności z chorymi - odwiedzają oni chorych chrześcijan w szpitalu, a specjalnie do tego przygotowani parafianie rozdają Komunię Świętą chorym. Jest to wielka pomoc dla Proboszcza, który sam nie może podołać wszystkim wyzwaniom.

Liczba chrztów nadal rośnie z roku na rok. W 2016 roku ochrzczono 183 dzieci poniżej 1 roku życia, 29 dzieci powyżej 1 roku życia i 2 katechumenów. Pod koniec pierwszego roku katechizmu po raz pierwszy do Pierwszej Komunii przystąpiło 225 dzieci. 190 młodych osób przyjęło Sakrament Bierzmowania po 4 latach katechizmu. W tym roku do Sakramentów Małżeństwa przystąpiło 30 par.

Pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych w celu stworzenia żywej parafii, jasne jest, że wierni postarzeli się. Młodzi ludzie unikają uczestnictwa we Mszy Świętej. Duszpasterstwo młodzieżowe, które istniało, zostało trochę uśpione, ale rozpoczęliśmy dyskusje nad przebudzeniem tegoż duszpasterstwa.»

 

Katecheza jest sposobem na wprowadzenie dzieci w wiarę i życie chrześcijańskie. Pozwala im poznać osobę Jezusa Chrystusa i spotkać się z nią. Ta droga odbywa się etapami, stąd pojęcia drogi i trasy. Każdy kurs jest zbiorem dokumentów obejmujących 4 lata katechizmu i obejmuje dzieci od 2 do 6 klasy. Kurs jest napisany przez specjalistów, wychowawców, którzy zastanawiali się, w jaki sposób najlepiej głosić Jezusa Chrystusa dzisiejszym dzieciom. Do wykorzystania kursów katechetycznych otrzymuje się zezwolenie na publikację wydane przez biskupa diecezji (wydaje on swoje imprimatur). Pani Brigitte Carpaye - koordynatorka katechezy w parafii Champ Borne, wyjaśnia:

«PIERWSZY ROK: 8-9 lat. Pierwszy rok to katecheza rodzinna. To rodzice, którzy po raz pierwszy przekazują wiarę swoim dzieciom. To rok ogólnego omówienia tajemnicy wiary i inicjacji sakramentalnej (pojednanie, Eucharystia), w rytmie wielkich świąt liturgicznych. Bóg objawia dziecku swoją obecność w tym, co żyje, w tym, co wie, wchodzi w relację z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym...

DRUGI ROK: 9-10 lat. Drugi rok przebiega w grupie z książką „Pan moim przyjacielem”. Spotkania dzieci z katechetami odbywają się raz w tygodniu. Poprzez życie grupowe i w rytmie czasu liturgicznego dziecko uczy się lepiej poznawać Chrystusa od strony historii – żywego, Zbawiciela, przewodnika, który objawia Ojca i który daje obiecanego Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy...

TRZECI ROK: 10-11 lat - „W Kościele z Jezusem Chrystusem” – ten rok przeżywany jest w grupie i ma im pomóc lepiej zrozumieć projekt Boży wobec ludzkości, aby odkryć całego Chrystusa. On jest głową, a my jesteśmy członkami. W trzecim roku dzieci otrzymują Biblię, aby zakończyć rok katechetyczny. Będą ją odkrywać w czwartym roku...

CZWARTY ROK: 11-12 lat - „Kroczyć z Chrystusem Zmartwychwstałym” – ta książka towarzyszy przygotowaniom uczniów do sakramentu bierzmowania, ale nie śledzi świąt roku liturgicznego. Biblia, która towarzyszy dzieciom, pozwala im poznać Jezusa Chrystusa: jego życie, śmierć, zmartwychwstanie; znaleźć odpowiedź na pytania, które dotyczą Boga Ojca; lepiej zrozumieć Kościół i sakramenty, a także pogłębić wiarę w Ducha Bożego poznając jego dary, symbole i owoce; odkryć zachowanie chrześcijanina w obliczu wymagań jego powołania (wysłania go na misję) i realiów życia.»

01 Champ Borne 04   01 Champ Borne 06   02 Parafia 03
01 Champ Borne 05   01 Champ Borne 09   02 Parafia 02
01 Champ Borne 07   01 Champ Borne 08   01 Champ Borne 08