Kim jesteśmy ?

Oblaci Maryi Niepokalanej (łac: Congregatio Missionariorum Oblatorum B. M. V. Immaculatae) fsą Zgromadzeniem misyjnym na prawach papieskich, dedykowane głównie do misji. Zostaliśmy założeni 200 lat temu, w Aix-en-Provence 25 stycznia 1816 roku przez św. Eugeniusza (1782-1861), francuskiego kapłana z diecezji Marsylii. Instytut został uznany przez papieża Leona XII 17 lutego 1826 roku.

Jest nas 3800 członków - młodych, starszych, oblatów w formacji, kapłanów, braci. Spośród nich 525 są w formacji pierwszej z ślubami czasowymi. Jeżeli popatrzymy na formację, to najwięcej członków mamy w Afryce - 222 młodych ludzi. Pracujemy na pięciu kontynentach. Korzenie zasadzone w Aix-en-Provence  pięknie zakwitły: jest nas ponad 830 w Afryce, 980 w Europie, 770 w Azji, 450 w Ameryce Łacińskiej, 720 w Kanada-USA. (20 stycznia 2015)

I co robią wszyscy ci ludzie ? Robimy wszystko. Nie jesteśmy wyspecjalizowani, z wyjątkiem nagłych potrzeb. Czasami wystarczyło, że jakiś biskup przybył do naszego założyciela i powiedział mu: „Nie mam nikogo”, aby zaraz go rozgrzać. Szybko przeglądnął swój personel, a przez różne zmiany tu i tam, uwalnia 2 lub 3 współbraci do nowych potrzeb. W 1841 roku, zgromadzenie wysłało pierwszych misjonarzy do Kanady. I to trwa do dziś.

  • "Ktokolwiek chce stać się jednym z naszych, musi spalić pragnienie własnej doskonałości, aby być zapalony miłością do Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, żarliwą gorliwością o zbawienie dusz." (Reguły z 1853)
  • "Oblaci, „przeznaczeni do głoszenia Ewangelii Bożej” (Rz 1, 1), idąc za Jezusem Chrystusem porzucają wszystko." (Konst. 2)
  • "Wzorem ich życia jest wspólnota Apostołów z Jezusem." (Konst. 3)
  • "Głosić, tak jak Apostoł, «Jezusa Chrystusa i to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego... nie w uwodzących słowach, lecz przez ukazywanie ducha», to znaczy, pokazując, że rozważyliśmy w swoim sercu słowa, które głosimy i że zaczęliśmy od praktykowania, zanim przystąpiliśmy do nauczania." (Reguły z 1826)
  • "Wszędzie bowiem nasze posłannictwo polega na tym, aby najpierw iść do tych, których sytuacja głośno woła o nadzieję i zbawienie" (Konst. 5)
  • "Gorliwość każdego powinna być podtrzymywana przez miłość braterską. Domaga się tego wierność wobec testamentu Założyciela: «Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz'" (Konst. 37)

Te kilka cytatów jednocześnie pokazują realizm i ideał naszego życia. Czasami jesteśmy przerażeni widząc w co jesteśmy zaangażowani.

Oblaci przybyli na Madagaskar w 1980 roku na zaproszenie biskupa Toamasina Jérôme Razafindrazaka.

Madagaskar, który pod względem wielkości jest piątą wyspą na świecie, z 23 milionami mieszkańców i powierzchni 592 000 km2. Według badań naukowych, na Madagaskar był na początku bezludną wyspą. Był zaludniany poprzez etapy, przez nawigatorów z Polinezji, Indonezji, Malezji, Afryce Wschodniej i Arabii. Często mówimy, że Madagaskar jest mieszaniną Afryce i Azji. Malgasze dzielą się na 18 głównych plemion.

Oblaci na Madagaskarze są narodowości polskiej i malgaskiej. Obecnie jest nas 44 ojców, 3 braci z ślubami wieczystymi i dwóch braci w formacji, 28 scholastyków, 4 nowicjuszy i 12 prenowicjuszy. Czterech ojców z naszej Delegatury otrzymało obediencje do innych prowincji misyjnych. Pracujemy w czterech diecezjach (Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa i Morondava).

Większość Oblatów pracuje w diecezji Toamasina. Pracujemy głównie w buszu, w niektórych parafiach miejskich i kapelaniach. Oblaci obejmują prawie połowę działalności duszpasterskiej w diecezji Toamasina. 

W diecezji Fianarantsoa pracujemy na razie tylko w mieście. Mamy parafię, seminarium i Centrum Audiowizualne Omifilm. W diecezji Morondava mamy parafię, szkołę, pracę w szpitalu i nową misję w buszu.

Administracja Delegatury

Superior
O.Mariusz Kasperski - Ojciec Marek Ochlak, superior Delegatury napisał namt: « Z wielką radością...
1wszy Radny
Ojciec Gilbert A. RASAMIMANANA - Superior scholastykatu w Fianarantsoa
2-gi Radny
Ojciec Henryk MARCINIAK - Superior i ekonom Centrum Audiowizualnego OMIFILM w Fianarantsoa
3-ci Radny
Brat Jean Christian RAMISY - Ekonom i odpowiedzialny za gości w centralnym domu w Antananarivo.
4-ty Radny
Ojciec Krzysztof Koślik - Ekonom wspólnoty w Mahanoro i ekonom południowych misji.
Ekonom
Ojciec Adam Szul - Ekonom Delegatury i Superion Centralnego Domu

Najnowsze wiadomości

Śluby wieczyste na Madagaskarze

W tym roku misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze byli gospodarzami przygotowań i ceremonii ślubów wieczystych...

Radość bycia oblatem - Świadectwo

Powołanie zakonne jest tajemnicą, która ma początek w samym Bogu. Powołał mnie z rodzinnych stron, aby za Nim podążać i zostać robotnikiem...

Sesje pastoralne w Marolambo

Jak co roku w Marolambo, w dniach od 2 do 6 sierpnia 2018 r., odbywało się spotkanie Młodzieżowego Ruchu Eucharystycznego z całego...

Moje studia w Kamerunie

Przede wszystkim dziękuję Bogu za wszystkie łaski, których mi udzielił podczas pobytu w Kamerunie. Niech Jego imię będzie uwielbione na wieki...

Animacja misyjna w Polsce

Elysée i ja zostaliśmy wysłani przez Delegaturę Madagaskaru do Polski, aby przeprowadzić animację misyjną w 2018 r. Opuściliśmy Madagaskar...

ŚDM - Mada IX w Mahajanga

Gdzie jest diecezja Mahajanga na Madagaskarze? Leży na północnym zachodzie Madagaskaru, nad Kanałem Mozambickim. To bardzo gorące...

Moja praca w Północnej Kanadzie

To już prawie trzy lata jak przyjechałem do Kanady wraz z Alfredem prosto z ciepłego Madagaskaru. Od 2 lat jestem na północy prowincji Quebec...

Sesja przełożonych i ekonomów delegatury

Spotkanie lokalnych przełożonych i ekonomów delegatury odbyło się w Tananarive w dniach 23–26 października 2018 r. Sesja ta ma duże znaczenie...

Misja w VOLOBE - Toamasina

W diecezji Tamatave oblaci Maryi Niepokalanej kontynuują dzieło ewangelizacji ubogich w wielu wymiarach, zgodnie z duchem założyciela...

W kraju Klonowego Liścia

Od końca maja do początku września, kiedy na Madagaskarze trwa zima, na drugiej połowie kuli ziemskiej trwa lato. W tym czasie co roku...

Moja praca w Prenowicjacie

Ojciec Alfred Rakotomalala OMI ma za sobą 13 lat życia zakonnego i 11 lat życia kapłańskiego. Motto : « Dzięki łasce Boga jestem tym...

Żegnaj Madagaskarze - Veloma

Moja przygoda z Madagaskarem rozpoczęła się 5 czerwca 1990 r., kiedy to wraz z o. Franciszkiem Chrószczem, naszym ówczesnym przełożonym...

Katecheza – parafia Champ-Borne

Katecheza jest sposobem na wprowadzenie dzieci w wiarę i życie chrześcijańskie. Pozwala im poznać osobę Jezusa Chrystusa i spotkać się z nią...